2- حالا چکار باید کرد؟

تماس با حزب عدالت اجتماعی از طریق میل الکترونیکی‌:           Hezbe.edalate.ejtemaie@gmail.com

ما میتوانیم شما را متحد کنیم. دیگر نگران متحد کردن مردم در ایران نباشید. ما میتوانیم میلیونها ایرانی را متحد کنیم. روش ما برای شما بسیار بی خطر است. تا به امروز انقلاب نشده شما منتظر انقلاب هستید. انقلاب امری خود به خودی نیست که همه می پندارید. همیشه انقلاب نیاز به سازمان دهنده دارد. انقلاب بدون سازمان دهنده ،شورشی کورو بی نتیجه است که نتیجه اش سردی و نآمیدی و یاس مردم است که آخرش این است که :اعتراض هم بی ثمر است. این همان روایتی است که چهل سال است شما تجربه کرده اید. بسیاری ترس از این دارند که علنا فریاد بر آورند و سایرین را با خود متحد سازند. ما به شما حق می دهیم در آن فضای دیکتاتوری این قبیل کارها دشوار است و تا کنون هم نتیجه نداده است. پس به راه حل ما بپیوندید که کاملا بی خطر است. متحد کردن کارکنان کارخانه ها و مردم کاری است که ازعهده هیچ شخص یا گروهی به دلایل مختلف پس از انقلاب بر نیامده است. چگونه میتوان میلیونها کارکنان کارخانه ها را متحد کرد؟ انقلاب به تاخیر افتاده و سالهاست که مردم در رنج هستند. راه حل بی خطر ما این است که شما تنها در پایین این صفحه به ما پیغام دهید که می خواهید به انقلاب و اتحاد بپیوندید.آنگاه اگر میلیونها کارگر کارمند مهندس پرستار معلم به ما پیام بفرستند آنگاه ما همه شما را به هم پیوند خواهیم داد و شما را متحد خواهیم ساخت آنگاه انقلابی بر پا خواهد شد. و خود شما حکومت را به دست خواهید گرفت. آیا راه حلی از این ساده تر و بی خطر تر می شناسید؟
اگر خواهان انقلاب در ایران هستید اگر می خواهید نقشه های‌‌ خائنین خنثی‌ شود ٬اگر می خواهید‌‌‌‌ مانع هرسناريوسیاهی باشيد همين يک راه را داريد۰ خودتان را در اینجا ثبت کنید. کارکنان کارخانه ها ،مؤسسات وادارت (کارگران، کارمندان و مهندسان ) ، فرهنگیان کشاورزان ودستفروشان باید به صورت منفرد (یا دسته جمعی) آمادگی خود را برای یک اعتصاب عمومی و به دست گرفتن حکومت آینده ایران اینجا اعلام کنند. به همکاران خود خبر دهید که آنها نیز خود را در اینجا ثبت کنند. در این صفحه پیام خود را به ما بدهید. تا ما بدانیم که شما دیگر از حکومت دلالان، بازاریها، تجار و رانت خواران خسته شده اید و می خواهید حکومت در دست خودتان باشد. ما نمی گوییم شما بروید و متحد شوید بلکه می گوییم که ما شما را متحد خواهیم ساخت. فقط و فقط اگر تک تک شما خودتان را اینجا ثبت کنید. این تنها کاری است که شما انجام می دهید. اگر از این کار کوچک هم چشم پوشی کنید نتیجه اش همین است که دارید. وظیفه ما ابتدا متحد کردن شما سپس به راه انداختن یک اعتصاب سراسری از کارمندان، کارگران، مهندسان، فرهنگیان، استادان و دانشجویان انقلابی است.

اگر ادعا کنید که به هیچ حزبی نمی خواهید بپیوندید پس خود بخود به احزاب تجار دلالان وبازاری های بزرگ پیوسته اید و دراحزاب دشمنانتان عضو هستید وهنگام رای گیری هم به نمایندگان شان رای می دهید.

از این خفت بالاتر نیست که دراحزابی باشی که به فرزندان شما اعتیاد٬ فحشا و بیکاری دادند می دهند وخواهند داد.اما از این راحتترنمیتوان انقلابی را در ایران برپا کرد که اسم تان را اینجا بنویسید و روی دکمه ارسال سایت بزنید
این اتحاد برای انقلاب است. سوال ما از شما این است که آیا می خواهید حکومت آینده در دست شما باشد یا دوباره می خواهید زیر تیغ تجار ،دلالان، بازاریان و رانت خواران بروید. اینجا پاسخ ما را بدهید.تا انقلاب شعله ور شود. بیایید بذر انقلاب را بکارید تا آتشفشانی بر پا کنیم. باید این اعتراضات وجنبش ها و تظاهرات های پراکنده را یک صدا و متحد کرد.
حکومت اسلامی سالهاست که در لجن فرو رفته اما شما هنوز متحد نشده اید تا آن را سرنگون کنید.باید متحد شوید تا حکومت اسلام شما را با خودش به منجلاب نکشاند.این هشدار ما به شماست.اگر اتحاد نکنید ٬ آینده خود وفرزندانتان را به مخاطره می اندازید.منظور ما از اتحاد شما این است که شما اینجا خود را ثبت کنید و پیامتان را برای ما بنویسید.

اینجا اسم تان را ثبت کنید تا با هم متحد شوید. اگر میخواهید در ایران انقلاب شود هواداری و عضویت خود را در حزب خودتان اعلام کنید . اگر فکر می کنید که این حزب شما نیست ومتعلق به یک دسته٬ گروه سیاسی یا یک ایده يولوژی مستقل از شماست که میخواهد رهبرانش به قدرت برسند پس بیانیه اش را بخوانید تا متوجه اشتباه خود شوید. حزب عدالت اجتماعی تنها یک مفهوم دارد و آن این است که کارمندان معلمان مهندسان کارگران استادان پرستاران و کشاورزان متحد شوند و بر اساس عقل جمعی شان قدرت وحکومت را به دست بگیرند.

این حزب متعلق به دلالان وتجار وانواع بازاری های بزرگ که حکومت اسلامی نماینده شان است٬نمی باشد. بدون اتصال شما در اینجا به سایر مردم ٬ما قادر نخواهیم بود شما مردم ایران را متحد کنیم. ما تنها پیوند دهنده شما مردم ایران به یکدیگر هستیم. باید متحد شد تا انقلاب شود.

چه چیزی از دست میدهید اگر به این میعادگاه خودتان بپیوندید؟ زنجیر‌های بردگی، فقر و فلاکت،اعتیاد، بیکاری، ظلم، ستم، زندان ها، شکنجه ها، قتل ها ،فساد‌های دولتی و اداری، رشوه گیری…

تنها با ثبت و اعلام پیوستگی شما به این زنجیر آهنین ، مردم ایران قادر خواهند شد حکومت را از دیکتاتورها بگیرند و خود سکّان حکومت را به دست بگیرند. این سایت به هیچ گروه، دسته، عقیده یا سازمانی وابسته نیست چون میخواهد فقط مردم ایران (کارمندان معلمان مهندسان کارگران استادان پرستاران و کشاورزان ) حکومت را در دست بگیرند. این بخش عظیم از مردم ایران باید خودشان سرنوشت خودشان را  تعیین کنند . تنها وقتی قادرید شرنوشت تان را خودتان رقم بزنید که در این حزب خودتان متحد شده باشید. دیگر سرنوشتتان را به دست رانت خواران٬ بازاری ها٬ تجار٬ واسطه گران و دلالان نسپارید. از زیر حکومت اینها بیرون بیایید.خودتان را ازاین خفت آزاد کنید.  رانت خواران٬ بازاری ها٬ تجار٬ واسطه گران و دلالان هرگز با شما همصدا نخواهند شد٬ و به حزب شما نخواهند پیوست زیرا اینها میخواهند همانطور که در این چهل سال نشان دادند شما و ایران را غارت و چپاول کنند.

تماس با حزب عدالت اجتماعی از طریق میل الکترونیکی‌:           Hezbe.edalate.ejtemaie@gmail.com